Kan det bli hangbart i helgen tro? Är det någon mer som är flygsugen i så fall?

Harald