Någon som ska dit från klubben?

Saxat från pg-messenger:

SAMVERKANSMÖTE ÅLLEBERG 20 Maj

Till berörda klubbar som flyger på Ålleberg.

Det ligger i skärmflygets intresse att vi har goda relationer med övriga aktörer på berget.

Föreslår att klubbarna i regionen utser en representant som närvarar vid mötet. Sprid gärna denna information till era medlemmar.

OSA till henrik.svensson@segelflyget.se

INBJUDAN

Ni är välkomna till flygsäkerhetsmöte och samverkansmöte på Ålleberg den 20 maj med start kl. 09.30 i stora lektionssalen. Mötet är till för alla som bedriver verksamhet och framförallt flyger på berget, i första hand de som leder verksamhet (ordförande etc.), men även personer som kanske är individuella utövare utanför en klubb etc. Ni får gärna bjuda med flera personer som jag saknar kontaktuppgifter till.

Jag önskar att få en kort genomgång om skärmflygverksamheten, modellflygverksamhet och om möjligt hängflygverksamhet.

Jag vill också ha en dialog kring de kostnader Segelflyget har för Ålleberg och hur dessa kostnader kanske kan fördelas på fler aktörer.

Agenda

1.Presentation av deltagare

2.Information om Segelflygets verksamhet allmänt

3.Ålleberg med segelflygmuseet och restaurang

4.Ålleberg – naturreservat – vad gäller?

5.Rutiner rörande segelflyg – bogserflygverksamhet på Ålleberg

6.Skärm-, häng- och modellflyg på Ålleberg

7.Flygverksamhet på Falköpings flygplats

8.Luftrumsförändring med TIA/TIZ Skövde flygplats under 2018

9.Segelflygets kostnader för Ålleberg – kan fler vara med att dela på kostnader?

10.Övriga frågor

Har ni några frågor till mig innan mötet så kan ni kontakta mig, ni får gärna bekräfta deltagande samt om ni har flera personer ni bjuder in till mötet.

Välkomna,
Henrik Svensson