Vi håller på och avslutar vårt Plusgirokonto och har istället öppnat ett bankgiro. Det nya är Bg.217-5883.

Betalar ni medlemsavgiften innan utskicket kommer hem till er så är det detta nya konto som ska användas. Avgifterna hittar ni på startsidan.

/Eder kassör