Det blev en fin flygdag, bra termik. Anders Leif Harald o jag flög. Daniel hjälpte till att dra upp oss. Det var väl gränsfall att vi kunnat starta på berget, vinden vred hela tiden. Anders landning var det ingen som såg!!smiley Harald +ade i havren. Leif gjorde allt för att inte +a och landade på fältet med lite jord på näbbensmiley jag själv!!!! försökte spetsa vingen på kölen. Med andra ord så var det en bra dagsmiley Valter